JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

Languages Search
Suomeksi

242055 Myötätuntokeskeisen psykoterapian oppiminen omakohtaisen kokemuksen ja reflektoimisen kautta

Tämän valmennuksen tavoite on antaa syventävää ymmärrystä myötätuntokeskeisen psykoterapian keskeisistä näkökulmista ja harjoitteista omakohtaisen kokemuksen kautta.

Valmennuksessa käytetään ”omakohtainen kokemus – reflektio asiakastyötä varten” oppimismallia. Pääset kokemaan myötätuntokeskeisen psykoterapian keskeisimpiä näkökulmia ja harjoitteita henkilökohtaisella tasolla. Kokeilujen yhteydessä reflektoimme omakohtaisia kokemuksia ja teemme siltaa asiakastyöskentelyyn – miten oma kokemus voi auttaa ymmärtämään asiakkaita ja myös huomioimaan tärkeitä yksityiskohtia näkökulmien / harjoitusten ohjauksiin liittyen. ”Omakohtainen kokemus – reflektio asiakastyötä varten”-oppimismalli on osoittautunut toimivaksi tavaksi vahvistaa ammattiauttajan kykyä asettua asiakkaan kokemusmaailmaan ja soveltaa terapeuttisia menetelmiä asiakkaiden kanssa, erityisesti silloin, kun asiakas törmää pelkoihin ja huoliin terapiaprosessiin liittyen.  (katso esimerkiksi Gale & Schröder, 2014).  

Myötätuntokeskeinen psykoterapia (CFT) on psykoterapiamuoto ja työskentelyote, joka on osoittautunut toimivaksi psykoterapian muodoksi muun muassa ihmisille, jotka kamppailevat masennuksen, ahdistushäiriöiden ja syömishäiriöiden kanssa. CFT on avuksi erityisesti ihmisille, jotka ovat hyvin vaativia itselle ja joilla on ongelmia itsekritiikin, häpeän tunteen sekä tunteiden säätelyn kanssa.

 

TÄSSÄ VALMENNUKSESSA TULET OPPIMAAN:

- Myötätuntokeskeisen psykoterapian teoreettisia perusteita ja niiden kytköksiä eri harjoitteisiin

- Lukuisia tietoisen läsnäolon ja myötätunnon harjoitteita (Compassionate mind training)

- Erilaisia väyliä myötätunnon herättämiseen kuten tietoisuuden lisääminen, hengityksen sääteleminen, kehonkielen muokkaaminen, äänensävyjen muokkaaminen, aistikokemuksien hyödyntäminen, mielikuvituksen käyttäminen, ajatusmaailman tarkasteleminen, motivaatioristiriitojen selkeyttäminen ja käyttäytymisen muokkaaminen

- Myötätunnon vaikutuksia vuorovaikutuksellisissa tilanteissa

TOTEUTUS

Valmennuksessa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten tiedonantoa, kokemuksellisia harjoituksia, omakohtaista reflektoimista, ryhmäkeskusteluja ja case-harjoituksia.

Workshop toteutetaan 8-15 hengen ryhmässä. Kurssille voidaan ottaa enintään 15 osallistujaa.

Workshop on kahden päivän (klo 9-16) mittainen

KENELLE?

Workshop on suunnattu ammattiauttajille (esimerkiksi psykologeille, psykoterapeuteille, työnohjaajille, lääkäreille ja erityissairaanhoitajille)

VETÄJÄ

Ronnie Grandell on työterveyspsykologi, sertifioitu johtajuusvalmentaja ja tietokirjailija, joka on käynyt myötätuntokeskeisen psykoterapian koulutuksissa Englannissa perustaja Paul Gilbertin johdolla. Hän on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen teoksen aiheesta, nimeltään Itsemyötätunto ja jatkoteoksen tälle nimeltä Irti itsekritiikistä. Ronnie työskentelee työterveyspsykologina lääkäriasema Terveystalo Pulssissa. Lisäksi Ronnie kouluttaa ja valmentaa ammattilaisia sekä laajempaa yleisöä itsemyötätunnosta ja myötätuntokeskeisestä psykoterapiasta.

Referenssi

Gale, C., & Schröder, T. (2014). Experiences of self‐practice/self‐reflection in cognitive behavioural therapy: A meta‐synthesis of qualitative studies. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 87(4), 373-392.

Enrollment begins: 24.5.2018 0:00:00

Enrollment ends: 9.10.2018 0:00:00

Teacher: työterveyspsykologi ja johtajuuscoach Ronnie Grandell

Number of places: Maximum number of course participants 15, There are available places on the course.

Name of course location: Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä

Date and time: Tuesday: 9-16 Wednesday: 9-16

Term: 23.10.2018 - 24.10.2018

Price: 295,00 €

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject