Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

3670101D Ranskan alkeiskurssi 1, ryhmä D, 4 op

Aika:
12.1.–6.4.2021 ti klo 17.00–20.00 sekä 13.–27.4.2021 ti klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta viikolla 8

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe 4.5.2021 to klo 17.00–18.30
Uusinta 17.5.2021 ma klo 17.00–18.30

Loppukoe ja uusinta järjestetään verkossa.

Sisältö ja tavoite: 
Tutustumme kielen perusasioihin sekä opimme selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään nykyhetkessä suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista tapakulttuuria, mm. kohteliaisuusfraasit. Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet. Kielioppiasioista mm. verbien preesens ja lähifutuuri, omistus- ja persoonapronominit, artikkelit, kysymyslauseet, lukusanat ja kellonajat sekä adjektiivit. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Ääntämistä harjoittelemme runsaasti.

Lähtötaso:
-

Kirja:
Cosmopolite 1 Méthode de français Niveau A1, Hachette 2017 (alkupuoli) ja Cosmopolite 1 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

ALKEISKURSSIT:
Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla opitaan ranskan kielen perusrakenteet ja keskeisin käyttösanasto. Kurssit perustuvat samaan ranskankieliseen oppikirjaan. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus:
Alkeiskurssi 1 korvaa Helsingin yliopiston kielikeskuksen kurssit Ranskan alkeiskurssi 1 a (KK-RAN001) ja 1 b (KK-RAN002), yht. 4 op. Edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.Lärare: Lehtonen Leena

Antal platser: Maximalt antal platser 40, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus

Dag och klocktid: tis.: 17.00 - 20.00

Termin: 12.1.2021 - 4.5.2021

Kursavgift: 120,00 €

Studentpris: 95,00 €

Anmälningstiden börjar: 23.3.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 13.1.2021 14.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne