Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

17901010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op

Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.
Kursen är inställd

Etäopetus Zoomissa 12.1.–16.2. ti klo 17.00–20.00

Sisältö: Tulevaisuusajattelu, ennakoiva asenne ja keskeiset käsitteet. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukkomenetelmän soveltaminen  tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamisessa ja kehitystrendien arvioinnissa.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkko-opetukseen sekä Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä. 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi


Hör till helheten:
17901000: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021


Lärare: Malho Maria

Antal platser: Maximalt antal platser 25, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Etäopetus

Termin: 12.1.2021 - 16.2.2021

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne