Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

17901020 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op

Voit ilmoittautua ainoastaan kokonaisuuteen.
Kursen är inställd

etäopetus Zoomissa 2.3.–6.4. ti klo 17.00–20.00

Tavoitteet ja sisältö: Perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen.  Kykenet arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelminä mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun

 

 

Asiasana: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuus, tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi


Hör till helheten:
17901000: Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2021


Lärare: Malho Maria

Antal platser: Maximalt antal platser 25, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Etäopetus

Termin: 2.3.2021 - 6.4.2021

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne