Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

13151510 Kiinan kansantasavallan ulkopolitiikka, 5 op

Aika:

12.4.-25.5.2023 ke & to klo 17.00-18.30 

Paikka: lähiopetus, opetusta voi seurata myös etänä

Tavoite ja sisältö: Kurssilla tarkastellaan Kiinan kansantasavaltaa alueellisena ja globaalina valtana sekä kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Kurssilla kiinnitetään huomiota historiallisiin linjoihin sekä ulkopolitiikan taustalla olevaan ajatteluun ja sen muutoksiin. Kurssilla Kiinan kansantasavalta nähdään paitsi ulkopoliittisena myös kauppapoliittisena toimijana. Tavoitteena on oppia ymmärtämään Kiinan ulkopoliittista toimintaa ja ajattelua sekä sijoittamaan Kiinan suhteet naapurimaihin, kehittyviin maihin sekä perinteisiin valtakeskuksiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laajempaan historialliseen, valtapoliittiseen ja strategiseen kontekstiin.

Suoritustapa: Luennot (28 h) + essee, jonka aineistona myös englanninkielistä tieteellistä kirjallisuutta, 5 op

Kirjallisuus: Annetaan kurssin alussa

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu lukio- ja yliopisto-opiskelijoille sekä yleensä Kiinasta kiinnostuneille. Kurssi on yliopistotasoa, muttei edellytä aiempia opintoja.

Korvaavuus: ALKU-C503, 5 op (Helsingin yliopisto)

Opettaja: Dos. Taru Salmenkari

Kesto ja kurssimaksu: 28 t, 110 € / 80 €

Suoritusmerkinnät: Helsingin yliopiston opiskelijoille suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta. Suoritusmerkintä edellyttää kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita). Sisu-kirjautumislinkki lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja kirjautuminen tulee tehdä annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.Lärare: Salmenkari Taru, Dos.

Antal platser: Maximalt antal platser 60, Lediga platser.

Undervisningsställe: Hybridiopetus / Osallistu lähi- tai etäopetukseen
Undervisningsspråk: Finska

Dag och klocktid: ons.: 17.00 - 18.30 tors.: 17.00 - 18.30

Termin: 12.4.2023 - 25.5.2023

Kursavgift: 110,00 €

Studentpris: 80,00 €

Ects-poäng: 5.00

Anmälningstiden börjar: 1.6.2022 0.00

Anmälningstiden slutar: 5.4.2023 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig