Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14550000 Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2022 - 2023

Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena, mutta koronatilanteen vaatiessa ne voidaan järjestää myös etänä.

Tavoite ja sisältö: Haluatko kokeilla kirjoittamista eri lajien mukaan ja saada tukea oman kirjoittajalaatusi löytämiseen? Haluaisitko oppia ymmärtämään kirjoittamista laaja-alaisesti historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta? Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opinnoissa voit perehtyä sekä kaunokirjallisten että tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

• Johdatus kirjoittamiseen 5 op

• Proosan kirjoittaminen 5 op

• Lyriikan kirjoittaminen 5 op

• Draaman kirjoittaminen 5 op

• Tietokirjoittaminen 5 op

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.

Suoritustapa: Opintojaksot koostuvat lähiopetuksena tapahtuvasta luento (12 t) - ja ryhmäopetuksesta (12 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (harjoitustehtävät ja kirjallisuuden lukeminen). Opiskelija laatii opintojen aikana oppimisportfolion.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 880 €, sisältää Turun yliopiston maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kokonaisuusmaksun voi maksaa kahdessa erässä. Huom. Käsittelymaksu 5 €/erä.

HUOM! Tarkistathan opintojaksojen aikataulut ja järjestyksen ennen ilmoittautumista!


Kurser som ingår i helheten:
14551021: Draaman kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023
14551031: Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023
14551041: Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023

Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 20, Lediga platser.

Undervisningsställe: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 29.8.2022 - 25.5.2023

Kursavgift: 880,00 € (University tuition fee 80,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 800,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kahdessa erässä:
   Erä 1: 440,00 €
   Erä 2: 440,00 €

Ects-poäng: 25.00

Anmälningstiden börjar: 31.3.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 28.8.2022 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne