Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14571000 Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op, lv. 2022-23

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op järjestetään Taideyliopiston opintovaatimusten mukaan. 

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia (linkit kurssien tietoihin alempana). Kunkin kurssin aikataulutiedot on kerrottu tarkemmin kurssin kuvauksessa. Kursseille voi mahdollisesti ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.


Kurser som ingår i helheten:
14571010: Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys, 5 op
14571020: Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op
14571030: Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op
14571040: Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla, 2 op
14571050: International Creative Business Basics, 3 cr

Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 12, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning

Termin: 15.9.2022 - 31.7.2023

Kursavgift: 445,00 € (Price includes university tuition fee 50,00 €)

Price when enrolling: 445,00 €

Ects-poäng: 20.00

Anmälningstiden börjar: 16.5.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 14.9.2022 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne