Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

3310202B Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Kursen är inställd

Aika: Aika: 15.8.–30.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 1.9. to klo 16.30–18.00
Uusinta 26.9. ma klo 17.00–18.30

Opetus järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Kurssilla on käytössä myös oppimisalusta Moodle. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta opetuksen alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi.

Loppukoe ja uusinta järjestetään etäkokeina kurssin Moodle-alustalla. HUOM. Uusintaan tulee ilmoittautua opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta.
Opettaja: FM Sari Meurman

Sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja:  Bella vista 2, kpl 7–12
Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia

Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää  kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin  opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).  Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja  kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen  ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille  suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut  saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Kesto ja kurssimaksu: 42 t, 100 € / 75 € Kurssimaksuun sisältyy HY avoimen maksut.Lärare: Meurman Sari, FM

Antal platser: Maximalt antal platser 40, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning
Undervisningsspråk: Finska

Dag och klocktid: mån.: 16.30 - 19.45 tis.: 16.30 - 19.45 ons.: 16.30 - 19.45 tors.: 16.30 - 19.45

Termin: 15.8.2022 - 1.9.2022

Kursavgift: 100,00 €

Studentpris: 75,00 €

Ects-poäng: 3.00

Anmälningstiden börjar: 31.3.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 14.8.2022 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne