Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

33361030 Japanin kielen perusteet 2, 7 op

Kursen är avslutad

Aika: 14.11.-19.12. ja 9.-19.1.2023 ma ja ke 15.30-18.45 ja ma 23.1.2023 klo 15.30-17.00
Kokeet opetuksen yhteydessä: kanji-kokeet 1 ja 2 (30 min/koe) 30.11. ja 9.1.2023 sekä kielioppikoe 1 (75 min) 12.12.

Tavoite ja sisältö: Harjoituskursseilla tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia erilaisista aiheista mm. etukäteen harjoiteltavina ryhmätöinä sekä tunneilla tehtävinä dialogiharjoituksina ja roolileikkeinä. Harjoitellaan helpohkon puheen pitämistä. Kuunteluharjoituksia tehdään käyttäen erilaisia materiaaleja. Peruskieliopin tuntemusta syvennetään käyttäen oppikirjaa ja opettajan omia materiaaleja. Kotitehtäviä sekä merkkien ja erityyppisten tekstien itseopiskelua ja kääntämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-suoriutuu tavallisimmista viestintätilanteista ja kykenee mm. käyttämään epäsuoraa esitystä
-osaa käyttää japanin kielen perus- ja desu-masu-tyylin lisäksi jonkin verran tuttavallista japanin kieltä sekä kunnioittavia ja vaatimattomia ilmaisuja
-osaa käyttää erilaisia rakenteita, kuten “...n da/nan da”,.”..v+ta koto ga aru” sekä epäsuoraa esitystä
-ymmärtää alemman keskitason japaninkielistä puhetta
-osaa kirjoittaa ja lukea helpohkoa alemman keskitason tekstiä sekä kykenee jonkin verran etsimään tietoa japaniksi käyttäen apunaan mm. internettiä.
-omaa valmiuksia tehdä yhteistyötä esimerkiksi erilaisissa Japania koskevissa tapahtumissa.

Suoritustapa: Harjoituksia, joihin aktiivinen osallistuminen välttämätöntä sekä kaikkien tenttien ja kotitehtävien suorittaminen hyväksyttävästi.

Lähtötaso: Tulee olla suoritettuna hyväksytysti opintojakso Japanin kielen perusteet 1.

Materiaali: Bunka Shokyū Nihongo 1 (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013 tai uudempi) ISBN978-4-89358-858-6), kpl 10-18
Bunka Shokyū Nihongo 1, Renshūmondaishū (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013 tai uudempi) ISBN 978-4-89358-860-9
Basic Kanji Book Vol. 1 (New Edition, ISBN: 978-4-89358-882-1), kpl 8-22 Opettajan materiaaleja.

Kesto: 64 t

Arviointi: 0-5, arvosanan 50 % muodostaa kielioppikokeiden keskiarvo. Itsenäisesti opiskeltavien kanji-merkkikokeiden ja kirjallisten tehtävien keskiarvo muodostaa 25 % arvosanasta. Tuntiaktiivisuuden osuus on 25 % arvosanasta.


Hör till helheten:


Lärare: Sosa Sachiko, FT

Antal platser: Maximalt antal platser 25, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning
Undervisningsspråk: Finska

Dag och klocktid: mån.: 15.30 - 18.45 ons.: 15.30 - 18.45

Termin: 14.11.2022 - 30.1.2023

Ects-poäng: 7.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne