Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

84000991 Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutus, marraskuu 2021

Huom. Täytä hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä!

Aika:

1.Osio 25.-27.11.2021 to-la
2.Osio 17.-18.2.2022 to-pe
3.Osio 24.-25.3.2022 to-pe
4.Osio 5.-6.5.2022 to-pe
5.Osio 9.-10.6.2022 to-pe
6.Osio 1.-2.9.2022 to-pe
(Online tapaaminen 4.10.2022 ti klo 18-20)
7.Osio 10.-11.11.2022 to-pe
klo 9.00-17.00

Kesto: 122 ot

Tavoite ja sisältö:
Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa tutkitaan myös omia tunnekokemuksia, vahvistetaan yhteyttä omiin tunteisiin sekä vahvistetaan omaa ohjaajuutta. Rinnakkain kulkevat henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittäminen sekä ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä. Mukana on myös Satuhieronta, draaman menetelmät sekä myötäelävän väkivallattoman vuorovaikutuksen (NVC) menetelmät. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC). Opiskelun välineinä käytetään luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista. Itsenäisen työskentelyn tukena on verkkoympäristö.

Kokemuksellinen koulutus sisältää seitsemän lähiosion lisäksi vertaistyöskentelyä pienryhmissä, kirjallisuuteen tutustumista sekä kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista. Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Koulutuksen lähijaksot ovat intensiivisiä ja edellyttävät läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen sekä sen aikatauluihin. Koulutus vastaa laajuudeltaan 40 opintopisteen työmäärää. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -nimikettä ja graafista tunnusta.

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti lähiopetuksena ja poikkeustilanteissa lähiopetusta voi seurata myös etäyhteydellä. Tarvittaessa kukin koulutusosio voidaan järjestää kokemuksellisena online-opetuksena.

Tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä ja taustoista: www.tunnejataida.fi

Katso aiheeseen liittyvät videot:

 • Tunnetaidot ammattilaisten tukena - mitä LTTO-koulutus antaa? Katso video tästä >
 • Tunne, aisti ja koe – tällaista on tunnetaitojen kokemuksellinen oppiminen! Katso video tästä >
 • Millainen on matka tunnetaito-ohjaajaksi? Katso video tästä >
 • Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo oppimisen kolmesta tasosta, joita LTTO-koulutuksessa hyödynnetään Katso video tästä >

  Palautteita koulutuksesta:
  • ”Ehdottomasti paras ja merkittävin koulutus, missä olen koskaan ollut! Mukaan lukien viiden
  vuoden yliopisto-opinnot ja lukuisat hyödyllisetkin täydennyskoulutukset.”

  • ”LTTO-koulutus oli parasta, mitä olen elämässäni kokenut. Löysin itseni ja opin tunnistamaan,
  sietämään ja ilmaisemaan tunteitani. Suosittelen koulutusta lämpimästi, mutta siihen on oltava
  valmis panostamaan ja itsensä laittamaan likoon.

  • ”Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen antia ei voi mitata millään, niin arvokasta se on. Vaikuttaa koko
  elämän hyvinvointiin. Tarvitsee myös omaa panostusta paljon.”

  • ”Tämä koulutus pitäisi olla kaikkiin terveys- ja sosiaalialan koulutuksiin kuuluva.”

  • ”Oman tunne-elämän avautuminen on koulutuksen parasta antia. Uusi ymmärrys toisten
  kohtaamisessa. Ymmärrys avautunut kohtaamaan haastavasti käyttäytyviä ihmisiä.”

  • ”Ei todellakaan mikään teoriapläjäys tai läpihuutojuttu. Koettava ja elettävä, jokaisen omanlainen
  matka.”

  • “Koulutus on ollut upea matka ja syväsukellus myös itseensä, kun on avoimesti lähtenyt mukaan.”

  • “Tässä koulutuksessa tulee todella kohdatuksi ja hyväksytyksi kaikkine tunteineen.”

  • “Hyvät ja selkeät koulutusmateriaalit ovat ehdottomasti plussaa!”

  • “Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansio on valtava työkalupakki ryhmän ohjaamiseen ja kaikkiin
  tunnetaitojen opettamisessa huomioitaviin asioihin.”

  Kohderyhmä: Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

  Koulutukseen hakeminen: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis kuvaus vastaamalla ilmoittautumisen yhteydessä verkkolomakkeen kysymyksiin 16.11.2021 mennessä. Koulutukseen sopivat hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä hakemuksen perusteella ja ryhmä voi täyttyä jo ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 16.11.2021.

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

  Kouluttajat:
  Koulutuksen johtaja: Anne-Mari Jääskinen, Lasten  ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutuksen kehittäjä, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija. Anne-Mari on myös itse vuosia pitänyt lasten tunnetaitoryhmiä ja kirjoittanut sekä nuorille suunnatun tunnetaitokirjan Mitä sä rageet? #tunteita sikanolosta sairaan siistiin että kasvattajalle suunnatun käsikirjan Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen. Lasten Keskus 2017.

  Pääkouluttaja lähiosioilla: Jonna Ropponen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO), Lasten ja nuorten tunnetaitovalmentaja ja lempeän kehonhuollon ohjaaja

  Vierailevat kouluttajat: osiolla 4 Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Satuhieronnan kouluttajana osiolla 6 Tarina ja Kosketus Oy:n valtuuttama satuhierontakouluttaja. Koulutuksessa mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

  Kurssimaksu: 3295 €
  Sisältää koulutuksen, Tunnetaito-ohjaajan 300-sivuisen käsikirjan, tulostettavaa materiaalia tunnetaitohetkiin, verkko-oppimisympäristön käyttöoikeuden koko koulutuksen ajan ja 6kk sen jälkeen, luovan tunnetyöskentelyn käyttömateriaalit lähiosioilla, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin sekä koulutustodistuksen. Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen mahdollisesti jatkuessa koulutuspäivät toteutetaan kokemuksellisena online-koulutuksena. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää koulutusjaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15–20 euroa.

  Kurssimaksun voi  maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

  Koulutukseen on mahdollista  hakea aikuiskoulutustukea. Täysmääräinen  tuki edellyttää 48  opintopistettä ja sen saa täyteen suorittamalla  ylimääräisiä bonustehtäviä.


Lärare: Ropponen Jonna

Antal platser: Maximalt antal platser 16, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Heikkiläntie 10 (Kulttuurikeskus Sähinä), Heikkiläntie 10, 00210 Helsinki

Termin: 25.11.2021 - 11.11.2022

Kursavgift: 3295,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu viidessä erässä:
   Erä 1: 659,00 €
   Erä 2: 659,00 €
   Erä 3: 659,00 €
   Erä 4: 659,00 €
   Erä 5: 659,00 €

Anmälningstiden börjar: 17.5.2021 0.00

Anmälningstiden slutar: 17.11.2021 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne