Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

15101010 Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op, lv. 2022-2023

Kursen är inställd

Luennot:
29.1. ja 5.2.2022 la klo 9.15–16.00
Opetus etäyhteydellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi!

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa, luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät, hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita sekä hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta.

Suoritustapa: Luennot (14 t) sekä omakohtainen työskentely (118 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus (huomaa päivitykset!): 

  • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009):      Musiikkiterapiapalvelut. 
  • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja      musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa      mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136 ON      MOODLESSA
  • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa      Musiikkiterapia, 28(1) ON MOODLESSA
  • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012).      Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21),      1656-61.
  • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja      merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2) 
  • Erkkilä,      J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia,      34 (4), 251-263.

Hör till helheten:
15101000: Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely, 40 op, lv. 2022-2023


Lärare: Hakomäki Hanna

Antal platser: Maximalt antal platser 27, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning

Dag och klocktid: lör.: 09.30 - 16.15

Termin: 29.1.2022 - 14.4.2022

Kursavgift: 125,00 € (Price includes university tuition fee 30,00 €)

Price when enrolling: 125,00 €

Ects-poäng: 5.00

Anmälningstiden börjar: 1.8.2021 10.00

Anmälningstiden slutar: 14.4.2022 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne