Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

15101000 Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely, 40 op, lv. 2022-2023

Musiikkiterapian perusopinnot ja kokemuksellinen työskentely järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot kestävät 1,5 vuotta ja niiden laajuus on 40 op käsittäen myös oman, ohjatun harjoittelun.

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia on kiinnostunut musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa käytetään niin psyykkisessä kuntoutuksessa kuin kehitysvammahuollossa, oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa, vanhustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa.

Sisältö: Opintokokonaisuudessa tutustutaan musiikkiterapian eri sovellutusalueisiin, käytäntöihin, taustalla vaikuttaviin teorioihin ja musiikin terapeuttisen soveltamisen mahdollisuuksiin. Musiikin terapeuttiseen käyttöön tutustutaan sekä kokemuksellisesti että käytännön työskentelyn kautta. 

Suoritustavat: Perusopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on tärkeää. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä oman tutkimuksen ja harjoittelun merkeissä.

Kohderyhmä: Ne, jotka haluavat saada yleiskuvan musiikkiterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista. Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus-, opetus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai kyseisillä aloilla opiskeleville. Koulutuksen suorittaneet voivat omien musiikillisten valmiuksiensa rajoissa käyttää musiikkia terapeuttisesti oman työnsä monipuolistamiseksi.

Hinta: 1060 €, sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston maksun 80 €. Koulutusmaksun voi maksaa kolmessa erässä.

Opintokokonaisuuteen valitaan hakemuksen perusteella. Haku alkaa 7.6.2021 ja päättyy perjantaina 7.1.2022 klo 15.00. Haku tapahtuu valitsemalla ostoskoriin kurssi "Haku musiikkiterapian opintoihin" ja täyttämällä ilmoittautumislomakkeella kysytyt tiedot sekä taustatietolomake, johon on linkki haun tiedoissa.

- Opinnoista voi valita myös kaksi opintojaksoja (Johdatus musiikkiterapiaan ja Musiikkipsykologia), joihin voi ilmoittautua yksittäin. Niihin voi ilmoittautua suoraan ilman erillistä hakemista maksamalla kurssimaksun (95 € + Taideyliopiston maksu 30 €). Paikkoja on rajoitetusti.Kurser som ingår i helheten:
15101002: Orientaatio kokonaisuuden opiskeluun, lv. 2022-2023
15101010: Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op, lv. 2022-2023
15101020: Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op, lv. 2022-2023
15101030: Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op, lv. 2022-2023
15101040: Musiikkipsykologia I, 5 op, lv. 2022-2023
15101060: Kirjallinen työ, 5 op, lv. 2022-2023
15101070: Kokemuksellinen osuus (käytännön harjoittelu), 5 op, lv. 2022-2023
15101080: Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 7 op, lv. 2022-2023
15101090: Demonstraatioryhmä, 3 op, lv. 2022-2023

Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 22, Lediga platser.

Undervisningsställe: ks. opintojaksot
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 26.1.2022 - 30.6.2023

Kursavgift: 1060,00 € (Price includes university tuition fee 80,00 €)

Price when enrolling: 1060,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kolmessa erässä:
   Erä 1: 360,00 €
   Erä 2: 350,00 €
   Erä 3: 350,00 €

Ects-poäng: 40.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne