Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

10990040 Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op

Aika: 26.1. ke, 2.2. ke, 9.2. ke, 17.2. to, 2.3. ke, 9.3.ke klo 16.30-20.15

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä liiketoiminnankehittämisprojekteihin käytännönläheisesti. Opiskelija osaa pohtia muotoilun käyttömahdollisuuksia erilaisissa yrityksissä ja liiketoiminta-alueilla sekä kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoimintakentässä.

Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa liiketoiminnan kehittämisprojektissa. Pohditaan tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa osana liiketoimintaa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, millaisia muotoiluprojektit voivat olla yrityksissä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajanedustajille ja toisille ryhmille.

Opetus-ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Koivisto M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy.
Brown, T. & Katz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York, NY: HarperBusiness.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaankurssilla.


Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 


Hör till helheten:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Lärare: Oinonen Sami

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning

Termin: 26.1.2022 - 9.3.2022

Ects-poäng: 4.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne