Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

10990000 Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilunosa-alueet ja toimintatavan

-hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta-pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön

-selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa 

-käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet

-määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Huomioithan, että kurssit ja niiden tehtävät tulee suorittaa kokonaisuuden (opinto-oikeuden) päättymiseen mennessä. 

Kurssimaksu: kokonaisuusmaksu 895€, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

 

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi


Kurser som ingår i helheten:
10990010: Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op
10990020: Brändi ja visuaalisuus, 4 op
10990030: Business design, 4 op
10990040: Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
10990050: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op
10990060: Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op
10990070: Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Lärare: opettajia Useita

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Toimipaikka avoin

Termin: 24.8.2021 - 30.6.2022

Kursavgift: 895,00 € (University tuition fee 35,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 860,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kahdessa erässä:
   Erä 1: 447,50 €
   Erä 2: 447,50 €

Ects-poäng: 25.00

Anmälningstiden börjar: 3.6.2021 10.00

Anmälningstiden slutar: 23.8.2021 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne