Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

86501440 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus

Aika: 24.–25.3.2022 ja 28.–29.4.2022 to klo 10.00–16.30, pe 9.00–14.30

Tavoite ja sisältö: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia ja käytetään eläytyviä roolinvaihtomenetelmiä sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa. Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa. Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

1. päivän teema: sukuni
2. päivän teema: lapsuudenperheeni
3. päivän teema: parisuhdekokemukseni
4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

Ennakkotehtävät: Hengittävä sukupuu, hengittävä tilapiirros, hengittävä kirje läheiselle sekä hengittävä asiakassuhde. Tehtävät lähetetään osallistujille hyvissä ajoin ennen kumpaakin tapaamisjaksoa.

Ennakkoluettavaa: Tarkentuu myöhemmin.

Osallistumisen edellytys: Koulutuspäivät muodostavat intensiivisen kokemuksellisen kokonaisuuden ja osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin päiviin ja kellonaikoihin. Poissa oleminen tai kesken koulutuksesta poistuminen häiritsee koko ryhmän työskentelyä eikä siksi ole suositeltavaa. Myöskään väliin jääviin iltoihin ei koulutuksen intensiivisyyden vuoksi kannata sopia paljon menoja.

Kohderyhmä: Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät. Yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET ja Ira Stiller, FM, Psykoterapeutti, psykodraamaohjaaja (CP), työnohjaaja (STOry)

Kesto: 26 otLärare: opettajia Useita

Antal platser: Maximalt antal platser 20, Lediga platser.

Undervisningsställe: Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Dag och klocktid: tors.: 10.00 - 16.30 fre.: 09.00 - 14.30

Termin: 24.3.2022 - 29.4.2022

Kursavgift: 715,00 €

Anmälningstiden börjar: 20.1.2021 0.00

Anmälningstiden slutar: 15.3.2022 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne