Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

3670202B Ranskan jatkokurssi 2, ryhmä B, 4 op

Aika:
15.3.–3.5.2021 ma ja ke klo 16.30–19.45
Huom. ei opetusta 5.4.2021 ma
Huom. 28.4. ja 3.5. opetusta on klo 16.30–19.00
Loppukoe on kotona tehtävä etäkoe ajalla 5.–7.5.

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Uusinta on kotona tehtävä etäkoe ajalla 7.–9.6.2021
HUOM. Ilmoittautumiset opettajalle! 

Kesto: 56 t

Sisältö ja tavoite: Täydennämme edelleen sanavarastoa ja kieliopin tuntemusta. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa sekä laatia lyhyitä viestejä, ja ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön ja hallitsee laajemmin kulttuurin tuntemuksen. Aihepiireinä mm. työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen, arvot. Kielenkäyttötilanteista käsitellään mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen. Kielioppirakenteista harjoitellaan mm. passé composé ja imperfekti, futuuri, suorat ja epäsuorat objektipronominit, subjunktiivi. Teemme tunneilla rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pari- tai pienryhmissä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Lähtötaso: 
A1, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Kirja: 
Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (loppupuoli) sekä Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoreportaaseja. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

JATKOKURSSIT 1 JA 2:
Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja ranskan kielen perustaitoja sekä opitaan uusia kielioppiasioita. Etenemistahti on ripeä ja osallistujien tulee varata aikaa myös kotitehtäville.

Korvaavuus: 
Helsingin yliopiston kielikeskus KK-RAN202 Ranskan jatkokurssi 2, 4 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta.Lärare: Matveinen Anita

Antal platser: Maximalt antal platser 25, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: Etäopetus

Dag och klocktid: mån.: 16.30 - 19.45 ons.: 16.30 - 19.45

Termin: 15.3.2021 - 7.5.2021

Kursavgift: 120,00 €

Studentpris: 95,00 €

Anmälningstiden börjar: 24.3.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 14.3.2021 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne