Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

36252010 Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

Kursen är avslutad

Aika: 19.1.–25.2.2021 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 2.3.2021 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 7.4. ke klo 17.00–18.30

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. erilaiset viestit (kirjeet, sähköposti ym.), tekniikka ja media, matkustaminen ja majoitus, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kielioppiasioista mm. indikatiivin menneet aikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi ja konjunktiivi, sekä relatiivipronominit.

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1, 3 op (CEFR A1), KK-POR102 (Helsingin yliopisto)

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 Lärare: Reko Eriikka

Antal platser: Maximalt antal platser 40, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus

Dag och klocktid: tis.: 17.15 - 20.00 tors.: 17.15 - 20.00

Termin: 19.1.2021 - 2.3.2021

Kursavgift: 100,00 €

Studentpris: 75,00 €

Anmälningstiden börjar: 24.3.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 12.1.2021 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne