Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

3310202B Italian jatkokurssi 2, ryhmä B, 3 op

Aika: 15.3.–26.4.2021 ma ja ke klo 17.00–19.45
Huom. ei opetusta 5.4. ma

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä! Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Loppukoe 28.4.2021 ke klo 17.00–18.30
Uusinta 17.5.2021 ma klo 17.00–18.30
Järjestetään etäkokeina Moodle-alustalla.

Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Tavoite ja sisältö: Puhutun ja kirjoitetun kielen ja sen rakenteiden parempi hallitseminen. Opiskelija ymmärtää melko hyvin puhetta ja pystyy osallistumaan vaivattomammin keskusteluun, sekä tuntee kaikki aikamuodot ja tapaluokat. Aihepiirit: koulunkäynti ja opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä. Rakenteet: mm. käskymuoto ja pronominien käyttö sen yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens.

Kirja: Kirja: Bella vista 2, kpl 7–12

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina jatkokurssi 1 tai esim. lukion lyhyt italia

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA202 Italian jatkokurssi 2, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

 Lärare: Taavitsainen-Petäjä Leena

Antal platser: Maximalt antal platser 40, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus

Dag och klocktid: mån.: 17.00 - 19.45 ons.: 17.00 - 19.45

Termin: 15.3.2021 - 28.4.2021

Kursavgift: 100,00 €

Studentpris: 75,00 €

Anmälningstiden börjar: 20.3.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 17.3.2021 12.06

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne