Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14301010 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op

Kursen är avslutad

Aika: pe 29.1. klo 18.00-20.30 ja la 30.1. klo 9.00-13.15

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä. Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskilekijJt sekJ psyykkisen kehityksen ongelmat.

Suoritustapa: Luennot 8 h, tentti ja laaja esseetehtävä.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali:
1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim. Sisältää mm. seuraavat osiot: 1 Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys; Biopsykososiaalinen kehitys s. 20-22, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina s. 23-60, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 61-90, 11 Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-132, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy s. 428-436, Palvelujärjestelmä s. 437-451, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot s. 460-463, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin hoitomuotoihin s. 484, Perusterveydenhuollon interventiot s. 485-491, Psykoedukaatio s. 492-502, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus s. 760-768.
2. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
3. Pihka, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41.
4. Lisäksi muu mahdollinen materiaali.

Kurssimaksu 145 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

 


Hör till helheten:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021


Lärare: Karppi Jussi

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Termin: 29.1.2021 - 30.1.2021

Kursavgift: 145,00 € (University tuition fee 50,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 95,00 €

Anmälningstiden börjar: 14.9.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 18.1.2021 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne