Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14301000 Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021

Kursen är avslutad

järjestetään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti

Tavoite ja sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Kohderyhmä: Monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 460 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 70 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.


Kurser som ingår i helheten:
14301030: Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op
14301020: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op
14301010: Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op
14301040: Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op
14301050: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Lärare: opettajia Useita

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: ks. opintojaksot

Termin: 29.1.2021 - 31.12.2021

Kursavgift: 460,00 € (University tuition fee 70,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 390,00 €

Anmälningstiden börjar: 14.9.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 18.1.2021 0.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne