Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

14301020 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Kursen är avslutad

Aika: kesä ja syksy 2021

Tavoite ja sisältö: Opiskelija
• tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.
Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Suoritustapa: Laaja oppimistehtävä. Laajahko kirjallinen, esseemuotoinen tehtävä, joka rakentuu teoriatiedosta, omista kokemuksista ja omasta analyyttisesta asian käsittelyotteesta. Tehtävään sovellettava oppimateriaali on kerrottu jakson kohdalla. Oppimistehtävän kysymykset lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla ja syyskuun alussa. Kesäkauden palautuspäivä on 30.6.2021 ja 31.8.2021. Syyskauden palautuspäivä on 31.10.2021 ja 31.12.2021. Tehtävä palautetaan sähköpostitse osoitteeseen info@kesayliopistohki.fi otsikolla ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi oppimistehtävä” viimeistään palautuspäivänä, jonka jälkeen opettaja arvioi tehtävän. Tarkemmat ohjeet tehtävästä ja sen ulkoasusta saat tehtäväksi annon yhteydessä. Käytettävissäsi on kaikki neljä palautuspäivää riippumatta siitä olisitko käyttänyt tehtävän palautukseen jo jonkin aiemman päivän.

Arviointi: 0-5

Oppimateriaali: Erikseen ilmoitettava materiaali

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 80 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 50 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


Hör till helheten:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op lv. 2020–2021


Lärare: Yli-Länttä Heta

Antal platser: Maximalt antal platser 30, Lediga platser.

Undervisningsställe: Paikasta riippumaton

Termin: 17.5.2021 - 31.12.2021

Kursavgift: 80,00 € (University tuition fee 50,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 30,00 €

Anmälningstiden börjar: 14.9.2020 0.00

Anmälningstiden slutar: 23.2.2021 14.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne