Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

16391090 Valtiosääntöoikeus, 7 op

Ajankohta: 
Reaaliaikaiset etäoppitunnit kevätlukukaudella 2023:
ti 21.2. klo 17.00–20.15
to 23.2. klo 17.00–20.15
ma 27.2. klo 17.00–20.15
ti 28.2. klo 17.00–20.15
to 2.3. klo 17.00–20.15

Tenttipäivät  22.3., 12.4. ja kesäkuu 2023, ke klo 18-21. Moodle-tentti, ei ennakkoilmoittautumista.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö:
Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

  • Suoritustapa: Luennot 20 t ja kurssilla annettavat tehtävät sekä aineistotehtävä tai tentti.

Korvaavuus: ONOM1006 (7 op), Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

Oppimateriaali:
Luennot
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. aineistotehtävän aineisto + säädökset)

Aineistotehtävän suorittavat lukevat kirjalliseen tenttiin seuraavan kirjallisuuden:

- Husa, Jaakko - Jyränki, Antero, Valtiosääntöoikeus, Kauppakamari 2021, s. 17-140 ja 222-441.
- Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka, Perusoikeudet. 2., uudistettu painos. WSOYpro 2011, s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).

Jos opiskelija ei suorita aineistotehtävää, suorittaa hän kirjallisessa tentissä edellä esitetyn kirjallisuuden lisäksi seuraavat artikkelit:

- Ojanen, Tuomas, Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 7-8/2014, s. 937-952.
- Ojanen, Tuomas, Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 4/2011, s. 442-455.
- Tuori, Kaarlo, Tuomarivaltio – uhka vai myytti? Lakimies 6/2003, s. 915-943.
- Tuori, Kaarlo, Vallanjako – vaiettu oppi. Lakimies 7-8/2005, s. 1021-1049
- Viljanen, Veli-Pekka, Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 7-8/2005, s. 1050-1064.

Opettaja: OTM Juhani Kortteinen

Hinta sisältää myös Turun avoimen yliopiston perimät maksut.Opettaja: Kortteinen Juhani

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Aika: 21.2.2023 - 2.3.2023

Kurssimaksu: 150,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 20,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 150,00 €

Opiskelijahinta: 130,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 20,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 130,00 €

Opintopisteet: 7.00

Ilmoittautuminen alkaa: 13.6.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 15.2.2023 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu