Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

14552000 Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op, 2023

Luovan kirjoittamisen aineopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat tammikuussa 2023. Opintoihin voidaan ottaa mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Toteutustapa on joko lähi- tai etäopetus. Arvioimme tilannetta lähempänä opintojen alkua. Tarvittaessa kaikki opintojaksot voidaan kuitenkin järjestää etäopetuksena.

Tavoite ja sisältö: Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja.

Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Edeltävät opinnot: Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna.

Opintokokonaisuuden rakenne:

Kirjoittamisen lajit:

 • Proosan kirjoittaminen II, 5 op
 • Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op
 • Draaman kirjoittaminen II, 5 op

Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä:

 • Tietokirjoittaminen II, 5 op

Kirjoittamisen erityisalat (valitaan yksi seuraavista):

 • Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op
 • Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op
 • Luova tietokirjoittaminen, 5 op

Aineopintojen seminaari, 10 op

Opettajat:

 • runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko (vastuuopettaja)
 • TeM, dramaturgi, kirjoittamisen opettaja Asta Honkamaa
 • FM, kirjailija Helmi Kekkonen
 • FM Juha Rautio

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 1010 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon  Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Ilmoittautuminen: viimeistään ti 19.1.2023. Voit ilmoittautua ainoastaan opintokokonaisuuteen.

 


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
14552010: Proosan kirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024
14552020: Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024
14552030: Draaman kirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024
14552040: Tietokirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024
14552051: Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op, 2023-2024 VALINNAINEN
14552052: Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op, 2023-2024 VALINNAINEN
14552053: Luova tietokirjoittaminen, 5 op, 2023-2024 VALINNAINEN
14552060: Aineopintojen seminaari, 10 op, 2023-2024

Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: ks. opintojaksot

Aika: 24.1.2023 - 30.12.2024

Kurssimaksu: 1010,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 80,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 930,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu neljässä erässä:
   Erä 1: 252,50 €
   Erä 2: 252,50 €
   Erä 3: 252,50 €
   Erä 4: 252,50 €

Opintopisteet: 35.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 18.1.2023 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu