Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

3310201B Italian jatkokurssi 1, ryhmä B, 3 op

Aika: 25.7.–9.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 11.8. to klo 16.30–18.00
Uusinta 26.9. ma klo 17.00–18.30

Opetus järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Kurssilla on käytössä myös oppimisalusta Moodle. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta opetuksen alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi.

Loppukoe ja uusinta järjestetään etäkokeina kurssin Moodle-alustalla. HUOM. Uusintaan tulee ilmoittautua opettajalle viimeistään 10 päivää ennen koetta.

Opettaja: FM Sari Meurman

Sisältö: Täydennämme italian peruskielioppia ja laajennamme sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija pystyy ilmaisemaan itseään vaivattomammin, lukemaan ja kirjoittamaan sujuvammin sekä käyttämään monipuolisemmin eri aikamuotoja. Aihepiirit: ruokakulttuuri, retkeily, elämäntavat, menneistä tapahtumista kertominen ja taustan kuvaileminen, arjen sattumuksia, lomanviettotapoja ja kulttuurieroja. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä prepositioista, kestopreesens, imperfekti, perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä. Kurssi on erittäin intensiivinen, joten kotitehtävien tekemiseen kannattaa varata aikaa.

Kirja: Bella vista 2, kpl 1–6

Lähtötaso: A1, edeltävinä opintoina alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot

Korvaavuus: Helsingin yliopiston kielikeskus KK-ITA104 Italian jatkokurssi 1, 3 op, edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta

Suoritusmerkinnät: Suoritusmerkintä edellyttää   kirjautumista Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmään tämän kurssin   opiskelijaksi kurssin alkaessa (koskee myös HY:n opiskelijoita).   Sisu-kirjautumisohjeet lähetetään kesäyliopistosta kurssin alkaessa ja   kirjautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen   ilmoittautumispäivään mennessä. Helsingin yliopiston opiskelijoille   suoritetut opintopisteet kirjataan suoraan opintorekisteriin. Muut saavat opintosuoritusotteen Oma Opintopolku -palvelusta.

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

JATKOKURSSIT
Italian jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Kesto ja kurssimaksu: 42 t, 100 € / 75 € Kurssimaksuun sisältyy HY avoimen opintomaksut.Opettaja: Meurman Sari

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: Ma: 16.30 - 19.45 Ti: 16.30 - 19.45 Ke: 16.30 - 19.45 To: 16.30 - 19.45

Aika: 25.7.2022 - 11.8.2022

Kurssimaksu: 100,00 €

Opiskelijahinta: 75,00 €

Opintopisteet: 3.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.7.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu