Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

84006820A Taideterapeuttisia työkaluja opettajille ja kasvattajille, A-osa

Tavoite ja sisältö: Tällä kurssilla osallistujat oppivat hyödyntämään taideterapeuttisia menetelmiä oman kasvunsa ja työhyvinvointinsa tukena. Lisäksi kurssi tarjoaa tietoa ja kokemusta siitä, miten taideprosessin vaikutuksia voi käyttää kasvatuksen ja ohjauksen tukena.

Kohderyhmä: Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään taideterapeuttisia menetelmiä oman työhyvinvointinsa tukena, sekä soveltamaan niitä omassa työssään. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tutkinto. Aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä ei vaadita.

Suoritustapa: Kurssi jakaantuu A ja B osioon siten että molemmat osat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, mutta B-osaan osallistuminen edellyttää A-osan suorittamista. Linkki B-osion kurssisivulle.

Opetus järjestetään monimuoto-opetuksena. Etäopetusillat tallennetaan ja ne on katsottavissa niitä seuraavien kahden viikon ajan. Kurssiin kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, kuten kirjallisuuteen perehtymistä ja taiteellista työskentelyä tapaamiskertojen välillä. B-osioon kuuluu lisäksi taideperusteisten menetelmien kokeileminen ja kehittäminen omassa työyhteisössä.

A-osion kurssikuvaus

Tavoite: Tavoitteena on vahvistaa ihmistyöntekijöiden työhyvinvointia ja työssajaksamista. Kurssilla opitaan tunnistamaan oman työn kuormittavuustekijöitä ja etsitään uusia keinoja kohdata työn haasteita. Koulutuksen käytyään osallistujilla on paremmat valmiudet tarkastella ammatti-identiteettiään, ymmärtää omia toimintatapojaan. A-osiossa osallistujat saavat omakohtaisen kokemuksen taideterapeuttisesta työskentelystä ja sen vaikuttavuudesta. Työskentely on psykoedukatiivista ja sen aikana käydään läpi ihmistyö kuormittavuustekijöitä sekä vahvistetaan omia rajoja ja voimavaroja. Sellaisenaan A-osa toimii myös opettajien ja kasvattajien itsekasvatuksena ja työnohjauksellisena toimintana.
A-osio vastaa laajuudeltaan 4 opintopisteen työmäärää. 

Sisältö:

  • la 30.7.22 lähiopetus Rooliristiriidat - Kiintymyssuhdeteoria (paikka Vilhonvuorenkatu 12, kesäyliopiston koulutustila)
  • pe 12.8.22 etäopetus Vaaravyöhykkeessä - Trauma luokkahuoneessa
  • la 27.8.22 lähiopetus Vaaravyöhykkeessä - Trauma luokkahuoneessa (paikka Vilhonvuorenkatu 12, kesäyliopiston koulutustila)
  • pe 9.9.22 etäopetus Ajattele selkeästi - Peilaus 
  • la 24.9.22 lähiopetus Ajattele selkeästi - Peilaus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • pe 7.10.22 etäopetus Pysy tyynenä - Suojaus
  • la 15.10.22 lähiopetus Pysy tyynenä - Suojaus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • pe 11.11.22 lähiopetusVoimavarat - Itsemyötätunto 
  • la 12.11.22 lähiopetus Voimavarat - Itsemyötätunto (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

  • Lähipäivät klo 9.00-15.00 (huom! 12.11 klo 9.00-14.00) ja etäopetusillat klo 17.00-20.00.

Kouluttajat:
Pia Angeria, KM, koordinaattori, käsityö- ja kuvataidekasvattaja, muotoilija, kuvataideterapeutti, joogaohjaaja, ääniresonanssihoitaja. Pia on luovien alojen moniosaaja, joka tarkastelee asioita monista näkökulmista vastauksia etsien. Pian osaamisaluetta ovat lasten, nuorten ja aikuisten kasvuun liittyvät haasteet, aistiherkkyydet sekä kehotietoisuus. Pia on kiinnostunut aikuisten hyvinvoinnista, lasten- ja nuorten aistisäätelyn, koulumotivaation ja itsetunnon pulmista sekä työyhteisöjen hyvinvoinnista. Pian erityisenä kiinnostuksen kohteena on keho-mieli yhteys ja sen vahvistaminen sekä tiedostamattoman mielen vaikutus ja mahdollisuudet terveyteen, kasvuun ja ihmisenä oloon.

Maiju Multanen, Steinerpedagogi, erityisopettaja, kuvataideterapeutti, sensomotorisen taideterapian opiskelija, esikoistietokirjailija. Maiju on taidelähtöisen erityisopetuksen uranuurtaja, joka on jo pitkään tutkinut oppimisen haasteita taidetta, kehollisuutta ja sensomotorisia harjoitteita hyödyntäen. Hän on kehittänyt erilaisia taideterapeuttisia menetelmiä sekä koulumotivaation, minäpystyvyyden, ja erilaisten neurologisten haasteiden kanssa painivien oppilaiden tukemiseksi. Oppimisen haasteiden lisäksi Maijua kiinnostaa ihmisen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys.

Kesto: 50 ot


Kuuluu kokonaisuuteen:
84006820: Taideterapeuttisia työkaluja opettajille ja kasvattajille, A + B


Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: ks. kurssin tiedot

Päivä ja kello: Pe: 09.00 - 15.00 La: 09.00 - 15.00

Aika: 30.7.2022 - 12.11.2022

Kurssimaksu: 715,00 €

Opintopisteet: 4.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.7.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu