Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

12612000 Hoitotieteen aineopinnot, 37 op, lv. 2022-2024

Hoitotieteen aineopinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus alkaa elo-syyskuun vaihteessa 2022.
Kesäyliopiston opinto-oikeusaika on 2 vuotta, jonka ajan kesäyliopiston koulutusmaksu on voimassa.
Itä-Suomen yliopistoon opinto-oikeusaika on kurssikohtainen, eli opinto-oikeus kullekin jaksolle alkaa kun opintojaksolle on ilmoittauduttu Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. 

Opinnot suositellaan suorittamaan 1,5 vuodessa:
Syksy 2022
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op,
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Kevät 2023
Hoitotieteen teoria 1 4 op
Intercultural competence and professionalism 5 op
Syksy 2023
Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op
Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op

Opintojen tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Hoitotieteen historia- ja tietoperusta järjestetään lähiopetuksena.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kokonaishinta 385 €. Tästä  kesäyliopiston koulutusmaksu on 77 €  ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 308 €. Kesäyliopistosta lähetetään opintojen alkaessa vielä erilliset ohjeet UEF:n rekisteriin ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta vaaditaan hoitotieteen perusopinnot. 

Oikeaksi todistetut (2 allekirjoittajaa) kopiot kelpoisuuden osoittavista edeltävien opintojen todistuksista lähetetään osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki. Älä lähetä alkuperäistä todistusta! Todistuskopioita ei palauteta.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
12612010: Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op, lv. 2022-2024
12612020: Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op, lv. 2022-2024
12612030: Näyttöön perustuva hoitotyö, 4 op, lv. 2022-2024
12612040: Hoitotieteen teoria 1, 5 op, lv. 2022-2024
12612050: Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 3 op. lv. 2022-2024
12612060: Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5 op, lv. 2022-2024
12612080: Intercultural competence and professionalism, 5 cr, 2022-2024
12612051: Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät, 2 op. lv. 2022-2024
12612052: Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset menetelmät, 2 op. lv. 2022-2024

Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Paikasta riippumaton

Aika: 29.8.2022 - 31.7.2024

Kurssimaksu: 395,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 281,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 395,00 €

Opintopisteet: 34.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 24.8.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu