Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

17563020 Oma liike, 5 op, lv. 2022-23

Aikataulu: 5.–6.11. ja 3.–4.12. la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30/17.00

Sisältö: Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja oma soolokompositio/ryhmäkompositio sekä työskentelypäiväkirja.

Opettajat: Tanssit. maist. Maria Nurmela ja Tanssit. maist., HuK Pirkko Ahjo


Kuuluu kokonaisuuteen:
17563000: Tanssipedagogiikan perusteet 25 op, lv. 2022-23


Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Aika: 5.11.2022 - 4.12.2022

Opintopisteet: 5.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit