Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

17563010 Kehon potentiaali, 5 op, lv. 2022-23

Opetuksen aikataulu: 10.-11.9. ja 1.-2.10. la klo 10.00–17.00 ja su klo 10.00–16.30

Sisältö: Kehollisuus, kehontietoisuus ja somaattiset  menetelmät. Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehontietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee.

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (32 t), kirjallisuus ja essee.

Oheiskirjallisuutta:

  • Anttila, Eeva (2009). Mitä tanssija tietää? Kehollinen tieto ajattelun ja oppimisen perustana. Aikuiskasvatus 29 (2). http://www.aikuiskasvatus.fi/tiedeartikkelit/Eeva%20Anttila.pdf
  • Bainbridge-Cohen, Bonnie (1997). Sensing, feeling and action: The experiential anatomy of body-mind centering. Northampton, MA: Contact Editions.
  • Green Gilbert, Anne. 2006. Brain-compatible dance education. Reston, VA: NDEA: AAPHERD.
  • Hackney, Peggy. (2000). Making connections: Total body integration through Bartenieff fundamentals. Amsterdam: Gordon and Breach.
  • Klemola, Timo. 2005. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
  • Rouhiainen, Leena. 2006. Mitä somatiikka on? Huomioita somaattisen liikkeen historiasta ja luonteesta. Teoksessa P. Houni, J. Laakkonen, H. Reitala ja L. Rouhiainen. Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Helsinki: TeaTS.
    http://teats.fi/wp-content/uploads/2016/01/teats_kirja2006.pdf

Opettajat: Prof. Eeva Anttila, Tanssit. maist. Maria Nurmela, Tanssit. maist., HuK Pirkko Ahjo

 


Kuuluu kokonaisuuteen:
17563000: Tanssipedagogiikan perusteet 25 op, lv. 2022-23


Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Aika: 10.9.2022 - 2.10.2022

Opintopisteet: 5.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit