Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

17563000 Tanssipedagogiikan perusteet 25 op, lv. 2022-23

Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Mitä tanssipedagogiikan opinnot ovat?
Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa.
 

Kenelle opinnot soveltuvat?
Opintokokonaisuus soveltuu opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, taide- ja liikunta-alan harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille. Tanssijoille ne antavat lisäpätevyyttä tanssinopettajana toimimiseen.

Opintoihin ei ole valintakoetta eikä edellytetä aiempia tanssiopintoja, mutta jonkinlainen tanssiharrastus vähintään on tarpeen. Lisäksi osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä.
 

Opintojen suorittaminen
Opintokokonaisuus koostuu neljästä sisältöalueesta (yht. 20 op) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa. Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen lisäksi. Lähiopetuksesta voi olla poissa enintään 25 % kustakin opintojaksosta. Jokaisesta poissaolosta tehdään kaksi laajaa korvaustehtävää, kirjallinen ja toiminnallinen. Yli 25 % poissaolosta jakson suoritus keskeytyy.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  •    Ilmoittautuminen 24.8. klo 10 mennessä.
  •    Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti opintojaksojen (kurssien) aikatauluihin, sillä säännöllinen osallistuminen opetukseen on edellytyksenä opintosuorituksille.
  •    Kokonaisuuteen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.
  •    Kokonaisuusmaksu 1200 € (sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 50 €). Hinta on omakustannehinta, kesäyliopisto ei tee voittoa opinnoilla.
  •    Kurssimaksun voi  maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä

Opintokokonaisuuden vastaava opettaja on Maria Nurmela.

Hakusanat: tanssi, tanssitaide, tanssipedagogiikka, pedagogiikka, taidekasvatus, kasvatus, opettaminen, tanssinopetus


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
17563010: Kehon potentiaali, 5 op, lv. 2022-23
17563020: Oma liike, 5 op, lv. 2022-23
17563030: Tanssin monet muodot, 5 op, lv. 2022-23
17563040: Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op, lv. 2022-23
17563050: Oma projekti: lopputyö, 5 op, lv. 2022-23

Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: ks. opintojaksot
Opetuskieli: Suomi

Aika: 10.9.2022 - 14.5.2023

Kurssimaksu: 1200,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 50,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 1200,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kolmessa erässä:
   Erä 1: 400,00 €
   Erä 2: 400,00 €
   Erä 3: 400,00 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 9.9.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit