Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

18001000 Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2022-2023

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2022 aikana.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä (5 op), jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 5 op:

Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä:

- Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat, 2 op

- Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen, 3op


VALINNAISET OPINNOT 20 op:

Toimiva vuorovaikutus:

- Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3op

- Työyhteisön vuorovaikutus, 3 op


Tulevaisuuden työelämätaidot:

- Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana, 2 op

- Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

- Monipaikkainen mobiili tietotyö, 5 op


Työstä hyvinvointia:

- Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

- Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 3 op


Työyhteisöt sosiaalisina järjestelminä I:

- Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

- Työyhteisöjen sosiaalipsykologia, 3 op

- Työyhteisöjen hyvinvointi - oikeudellisia näkökulmia, 5 op


Organisaatiojohtaminen ja sen erityiskysymykset:

- Organisaatioiden johtaminen, 3 op

- Johtamisen erityisteema, 2 op


Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:

- Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op


Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 225 € (9€/opintopiste), jonka opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kullekin jaksolle tehtävän Peppi-rekisteröitymisen yhteydessä.

Opinnoista voi valita myös joitakin yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (9 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on opintojakson toteutusajan mukainen, tai non-stop -opintoina 1.8.-31.7. suoritettavissa opintojaksoissa ilmoittautumispäivästä alkaen 31.7. saakka.

Opiskelijalla on oikeus osallistua Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämään opetukseen vain sen lukuvuoden osalta, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua kesäyliopiston järjestämään opetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
18001010: Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat, 2 op
18001020: Työyhteisöjen sosiaalipsykologia, 3 op
18001030: Työyhteisön vuorovaikutus, 3 op
18001040: Organisaatioiden johtaminen, 3 op
18001050: Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op
18001055: Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
18001060: Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op
18001065: Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
18001075: Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 3 op
18001090: Monipaikkainen mobiili tietotyö, 5 op
18001095: Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op
18001080: Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana, 2 op
18001012: Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen, 3 op
18001025: Työyhteisön hyvinvointi - oikeudellisia näkökulmia, 5 op
18001045: Johtamisen erityisteema, 2 op

Opettaja: Useita opettajia

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Useita opetuspaikkoja

Aika: 25.8.2022 - 31.7.2023

Kurssimaksu: 480,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 225,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 255,00 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 17.8.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu