Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

36252010 Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aika: 17.1.–2.3.2023 ti ja to klo 17.15–20.00 (ei opetusta 20.2.-26.2023)
Loppukoe 7.3.2023 ti klo 17.15–18.45
Uusinta 3.4.2023 ma klo 17.00–18.30 (Huom: ilmoittautuminen uusintaan opettajalle 10 päivää ennen)

Järjestetään etäopetuksena Zoomin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla.

Sisältö ja tavoite: Vahvistamme alkeiskursseilla opittuja taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä opettelemme uutta ripeään tahtiin. Aihepiireinä mm. erilaiset viestit (kirjeet, sähköposti ym.), tekniikka ja media, matkustaminen ja majoitus, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, sekä muistoista kertominen. Kielioppiasioista mm. indikatiivin menneet aikamuodot, futuuri ja konditionaali, imperatiivi ja konjunktiivi, sekä relatiivipronominit.

Lähtötaso: A1 - edeltävinä opintoina portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat taidot 

Kirja: Melo e Abreu & Siimes, Descobertas 2, kpl 1–5

Korvaavuus: Kielikeskuksen Portugalin jatkokurssi 1, 3 op (CEFR A1), KK-POR102 (Helsingin yliopisto)

Arvosteluasteikko: hyv-hyl

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla täydennetään alkeiskurssilla tai muutoin hankittuja perustaitoja ja saavutetaan yleiskäsitys portugalin peruskieliopista. Sopii erityisesti niille, jotka haluavat intensiivisesti käsitellä portugalin peruskieliopin tai kerrata jo aiemmin oppimaansa. Keskitymme portugalinportugaliin. Kursseihin sisältyy suullista parityöskentelyä, kuunteluharjoituksia ja runsaasti kotitehtäviä, joiden tekemiseen kannattaa varata aikaa.

 Opettaja: Reko Eriikka, HuK

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ti: 17.15 - 20.00 To: 17.15 - 20.00

Aika: 17.1.2023 - 7.3.2023

Kurssimaksu: 102,00 €

Opiskelijahinta: 77,00 €

Opintopisteet: 3.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 16.1.2023 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit