Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

832050B Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot

Positiiviset johtajat ovat ratkaisevan tärkeitä yksilöiden, ryhmien ja  organisaatioiden optimaalisen suorituskyvyn mahdollistajia. Koulutus tarjoaa vahvan teoreettisen perustan ja käytännön työkalut positiiviseen johtamiseen ja positiiviseen organisaatiopsykologiaan.

Positiivinen organisaatiopsykologia tutkii tieteellisesti sitä, mikä organisaatiossa ja työelämässä koetaan positiivisina kokemuksina ja ominaisuuksina. Sen tavoitteena on kehittää organisaatioiden tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua keskittymällä ongelmien ja uhkien sijaan positiivisiin piirteisiin, kyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin.

Positiivisen johtamisen koulutuksessa teoriaa sovelletaan käytäntöön, minkä pohjalta osallistujille rakentuu kurssin aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia. Tämä kehittää osallistujasta positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.  

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu erilaisten organisaatioiden esihenkilöille ja johtajille, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille. Se sopii myös myös esihenkilötehtäviin tähtääville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamista.

Aikataulu:
29.9. to orientaatio (Teams)  klo 9.00–10.30
25.10. ti Teams-tapaaminen klo 9.00–11.30
25.11. pe lähitapaaminen klo 9.00–16.00
13.12. ti Teams-tapaaminen klo 12.30–15.00
17.1.2023 ti lähitapaaminen klo 9.00–16.00
14.2.2023 ti Teams-tapaaminen klo 12.30–15.00
13.3.2023 ma lähitapaaminen klo 9.00–16.00
17.4.2023 ma Teams-tapaaminen klo 9.00–11.30
22.5.2023 ma lähitapaaminen klo 9.00–16.00

Kurssin toteutustapa: Verkkoluennot ja -tehtävät sekä lähiopetus, kahdeksan noin kuukauden mittaista osiota, joissa jokaisessa on verkkoluentoja tai lähitapaamisia ja erilaisia tehtäviä.

Kesto: 8 kk (45 oppituntia lähi- ja etätapaamisia, itsenäistä työskentelyä 808 oppituntia)

Kurssimaksu: 3390 euroa. Kurssimaksun voi  maksaa myös viidessä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/e

Kouluttaja: Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija DI Johanna Huhtamäki

Koulutuksen sisältö:

Osio 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?
• Mitä on positiivinen psykologia?
• Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
• Hyvinvoinnin johtaminen
• Työn imu ja flow
• Sisäinen motivaatio

Osio 2: Positiiviset organisaatiot
• Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
• Positiivinen organisaatiotiede (POS)
• Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
• Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
• Sitoutuminen

Osio 3: Positiivinen johtaminen
• Positiivisen johtaminen mallit
• Positiivisen johtamisen strategiat
• Positiivisen johtajan ominaisuudet

Osio 4: Positiivinen ilmapiiri
• Tunteiden merkitys työssä
• Positiivisten tunteiden vahvistaminen
• Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
• Kasvunajattelu ja sen tukeminen

Osio 5: Positiiviset ihmissuhteet  
• High Quality Realtionships (HQR)
• Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
• Virheistä oppiminen

Osio 6: Positiivinen kommunikaatio
• Kuuntelemisen taito
• Heikko ja vahva kommunikaatio
• Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
• Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti

Osio 7: Positiivisen merkityksen luominen
• Merkityksellisyyden mallit
• Mitä merkitys merkitsee?
• Vahvuuksien voima

Osio 8: Positiivinen muutos
• Positiivinen muutosjohtaminen
• Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)
• Postiviinen sitoutuminen muutokseen

Osaamistavoitteet: 
Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee seuraavat johtamisen työkalut, jotka positiivinen johtaminen tarjoaa:
• Mittaaminen: Miten positiivisen johtamisen tuloksia voidaan mitata?
• Vahvuudet: Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen tiimien ja yksilöiden potentiaalin saavuttamiseksi.
• Merkityksellisyys: Merkityksellisyyden tunteen synnyttäminen ja vahvistaminen.
• Hyvinvoinnin johtaminen: Ymmärrys hyvinvoinnin johtamisesta ja hyvinvoinnin yhteydestä tehokuuteen ja suorituskykyyn.
• Sisäinen motivaatio ja sitoutuminen: Sisäisen motivaation kasvun edellytykset ja oikeanlaisen sitoutumisen kehittäminen.
• Positiiviset tunteet: Tunteiden merkitys työssä, niiden voima ruokkia luovuutta ja tuottavuutta sekä positiivisten tunteiden johtaminen.
• Psykologinen pääoma: HERO-malli (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation resursseina.
• Psykologinen turvallisuus: Psykologisen turvallisuuden kehittäminen ja psykologisen turvallisuuden tasot.
• Virheistä oppiminen: Oppivan organisaation kehittäminen ja virheiden kääntäminen voimavaroiksi.
• Myötätunto: Myötätunto organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
• Kasvunajattelu: Kuinka soveltaa kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi?
• Kommunikaatio: Kuinka viestiä ja kommunikoida vahvistavasti ja positiivisesti?
• Palautteen antaminen: Positiivisen palautteen tärkeys ja korjaavan palautteen antaminen rakentavalla tavalla.
• Kuunteleminen: Kuuntelemisen tasot ja aktiivisen kuuntelemisen merkitys kommunikaatiossa.
• Ihmissuhteet: Kuinka vahvistaa positiivisia ihmissuhteita työssä?
• Resilienssi: Joustavana, vahvana ja muutoskykyisenä pysyminen ja myönteinen lähestyminen haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
• Positiivinen muutosjohtaminen: Arvostava kysely ja positiivinen sitoutuminen muutokseen.
• Interventiot: Tutkittuja malleja ja toimintoja positiivisten organisaatioiden luomiseen ja kehittämiseen.


”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamiseen, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.”

Professori Kim Cameron

Center of Positive Organizational Scholarship

Michiganin yliopistoOpettaja: Huhtamäki Johanna

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: ks. kurssin tiedot

Aika: 29.9.2022 - 22.5.2023

Kurssimaksu: 3390,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu viidessä erässä:
   Erä 1: 678,00 €
   Erä 2: 678,00 €
   Erä 3: 678,00 €
   Erä 4: 678,00 €
   Erä 5: 678,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 21.12.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 21.9.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu