Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

31257105 English Academic and Professional Communication, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aika: 13.6.2022 ma klo 10.00-16.00

14.6.–16.6.2022 ti–to klo 9.00–15.00

Tavoite ja sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi. Tämän lisäksi kurssilla kartoitetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista, soveltaa kulttuurien välisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä. Tämän lisäksi opiskelija oppii kurssin aikana kirjoittamaan omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella, valmistamaan ja pitämään selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta ja arvioimaan omaa oppimistaan.

Suoritustapa: Lähiopetus 24t. Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Kurssilla on luentoja, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. Läsnäolovelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80%.

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Kirjallisuus: Opettajan materiaali

Opetuskieli: englanti

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.Opettaja: Tuomainen Satu

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Päivä ja kello: Ma: 10.00 - 16.00 Ti: 09.00 - 15.00 Ke: 09.00 - 15.00 To: 09.00 - 15.00

Aika: 13.6.2022 - 16.6.2022

Kurssimaksu: 128,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 8,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 120,00 €

Opintopisteet: 2.00

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 9.6.2022 9.15

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit