Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

33361030 Japanin kielen perusteet 2, 7 op

Tämä kurssi on peruttu

Aika: 14.11.-19.12. ja 9.-19.1.2023 ma ja ke 15.30-18.45 ja ma 23.1.2023 klo 15.30-17.00
Kokeet opetuksen yhteydessä: kanji-kokeet 1 ja 2 (30 min/koe) 30.11. ja 9.1.2023 sekä kielioppikoe 1 (75 min) 12.12.

Tavoite ja sisältö: Harjoituskursseilla tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia erilaisista aiheista mm. etukäteen harjoiteltavina ryhmätöinä sekä tunneilla tehtävinä dialogiharjoituksina ja roolileikkeinä. Harjoitellaan helpohkon puheen pitämistä. Kuunteluharjoituksia tehdään käyttäen erilaisia materiaaleja. Peruskieliopin tuntemusta syvennetään käyttäen oppikirjaa ja opettajan omia materiaaleja. Kotitehtäviä sekä merkkien ja erityyppisten tekstien itseopiskelua ja kääntämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-suoriutuu tavallisimmista viestintätilanteista ja kykenee mm. käyttämään epäsuoraa esitystä
-osaa käyttää japanin kielen perus- ja desu-masu-tyylin lisäksi jonkin verran tuttavallista japanin kieltä sekä kunnioittavia ja vaatimattomia ilmaisuja
-osaa käyttää erilaisia rakenteita, kuten “...n da/nan da”,.”..v+ta koto ga aru” sekä epäsuoraa esitystä
-ymmärtää alemman keskitason japaninkielistä puhetta
-osaa kirjoittaa ja lukea helpohkoa alemman keskitason tekstiä sekä kykenee jonkin verran etsimään tietoa japaniksi käyttäen apunaan mm. internettiä.
-omaa valmiuksia tehdä yhteistyötä esimerkiksi erilaisissa Japania koskevissa tapahtumissa.

Suoritustapa: Harjoituksia, joihin aktiivinen osallistuminen välttämätöntä sekä kaikkien tenttien ja kotitehtävien suorittaminen hyväksyttävästi.

Lähtötaso: Tulee olla suoritettuna hyväksytysti opintojakso Japanin kielen perusteet 1.

Materiaali: Bunka Shokyū Nihongo 1 (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013 tai uudempi) ISBN978-4-89358-858-6), kpl 10-18
Bunka Shokyū Nihongo 1, Renshūmondaishū (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013 tai uudempi) ISBN 978-4-89358-860-9
Basic Kanji Book Vol. 1 (New Edition, ISBN: 978-4-89358-882-1), kpl 8-22 Opettajan materiaaleja.

Kesto: 64 t

Arviointi: 0-5, arvosanan 50 % muodostaa kielioppikokeiden keskiarvo. Itsenäisesti opiskeltavien kanji-merkkikokeiden ja kirjallisten tehtävien keskiarvo muodostaa 25 % arvosanasta. Tuntiaktiivisuuden osuus on 25 % arvosanasta.


Kuuluu kokonaisuuteen:


Opettaja: Sosa Sachiko, FT

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ma: 15.30 - 18.45 Ke: 15.30 - 18.45

Aika: 14.11.2022 - 30.1.2023

Opintopisteet: 7.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit