Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

38602030 Venäjän jatkokurssi 3, 4 op

Venäjän jatkokurssit 1–3 muodostavat kokonaisuuden, jolla täydennämme em. alkeiskursseilla tai muutoin hankittuja perustaitoja.

Korvaavuus: Jatkokurssi 1 vastaa kielikeskuksen venäjän jatkokurssia 1, jatkokurssi 2 venäjän jatkokurssia 2 ja jatkokurssi 3 venäjän jatkokurssia 3 (Helsingin yliopisto). Hyväksytty suoritus edellyttää 75 % läsnäoloa ja hyväksyttyä loppukoetta.

Huom. osallistujilta saatetaan edellyttää suunenäsuojan käyttöä.

Aika: 26.4.–7.6.2021 ma ja ke klo 17.00–20.30
Loppukoe viimeisellä kerralla
Uusinta: 12.7.2021 ma klo 17.00–18.30
Uusintakokeen paikka: Ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen sen ajankohtaa verkossa täyttämällä sähköinen tentti-ilmoittautumislomake.

Sisältö: Syventää rakenteiden, sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden adjektiivien, aspektien ja liikeverbien käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien ja gerundin muodostus.

Kirja: Kafe Piter 3, kpl 1–8

Lähtötaso: A2, edeltävinä opintoina kesäyliopiston jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot

Kesto: 52 otOpettaja: Kark Jelena

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Hattulantie 2 (Mäkelän Koulu), Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Päivä ja kello: Ma: 17.00 - 20.30 Ke: 17.00 - 20.30

Aika: 26.4.2021 - 7.6.2021

Kurssimaksu: 110,00 €

Opiskelijahinta: 85,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 3.4.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.4.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit