Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

86507000 Miten lapsuuden ja nuoruuden kiintymyssuhdehaavat varjostavat aikuiselämän onnellisuutta? - Apua korjaavista uusista muistoista!

Aika: to 12.5. klo 9.30-16.30

Tavoite ja sisältö:

Kehittyvän lapsen ja nuoren minuus rakentuu tärkeissä ihmissuhteissa. Näistä kokemuksista syntyy sisäinen karttamme, joka vaikuttaa automaattisiin reaktioihimme, tunne-elämäämme, ihmissuhteisiimme ja toimintakykyymme. Vaille jäämiset ja traumat eivät katoa itsestään.

Suomessa vielä uusi Psykomotorinen Pesso-Boyden -terapia (PBSP) tarjoaa täsmällisiä työkaluja mm. tunne-elämän ongelmiin, traumasta toipumiseen, ihmissuhdevaikeuksiin ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Korjaavien uusien ”muistojen” avulla täytetään symbolisesti kehityksellisiä tarpeita, jotka ovat aiemmin elämässä jääneet tyydyttymättä. Menetelmän vaikuttavuutta lisää, että siinä hyödynnetään sekä kehotietoisuutta, mielikuvitusta että muistin toimintaa huolellisesti yhdessä.

Koulutuspäivä tarjoaa perustietoa ihmissuhdetraumojen vaikutuksista ja PBSPn tarjoamista työkaluista. Päivään sisältyy sekä teoriaa että käytännön harjoittelua (yksinkertaisia kehollisia harjoituksia). Nämä havainnollistavat PBSP:n keskeistä teoriaa, tarjoavat oivalluksia kehollisista reaktioista arkipäiväisissä tilanteissa ja vahvistavat taitoa ymmärtää kehon kieltä. Koulutuspäivästä osallistujat saavat myös työkaluja ohjata yksinkertaisia harjoituksia omille asiakkailleen. Esimerkkien avulla osallistujat saavat käsityksen, miten korjaavia uusia muistoja luodaan ja mihin niiden toimivuus perustuu, mitä menetelmä edellyttää asiakkaalta ja millaisissa tilanteissa menetelmästä voi olla merkittävää apua.

Voit lukea lisää PBSP-terapiasta täältä.

Kohderyhmä:Terapeutit, työnohjaajat, psykologit ja mielenterveyden parissa työskentelevät, kasvatus- ja opetusalan henkilöstö sekä kaikki omasta sisäisestä kasvusta, tunne-elämän hyvinvoinnista ja kehotietoisuuden vahvistamisesta kiinnostuneet.

Kouluttaja: Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko. Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. Albert Pesson johdolla Bostonissa. Tällä hetkellä hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja Suomessa.

Kesto: 7 ot



Opettaja: Saarikko Riitta

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

Päivä ja kello: To: 09.30 - 16.30

Aika: 12.5.2022 - 12.5.2022

Kurssimaksu: 175,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 31.3.2022 10.00 (Ilmoittautumisen alkamiseen 118 päivää)

Ilmoittaudu viimeistään: 4.5.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit