Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

13821500 Muutoksen johtaminen

Kurssi järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Aika: 18.–20.1.2022 ti–to klo 16.30–19.15 (10 t) + 14 t luentotallenteina verkossa

Tavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta sekä henkilöstön että johdon näkökulmista. Opiskelija tuntee onnistuneeseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös omaan muutoskykyynsä.

Suoritustapa: live luennot verkon välityksellä sekä verkossa olevat ajastamattomat luennot yht. 24 h, harjoitustehtävät

Kirjallisuus: 1) Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book - löytyy moodlesta

2) Kotter, J. Leading change. Harvard business review March-April artikkeli. Kurssilla harjoitustehtävissä tarvittavat kirjat, artikkelit ja caset ilmoitetaan tarkemmin Moodlessa.

Korvaavuus: PYJO2025 PJO13, 5 op (Johtamisen ja organisoinnin oppiaine, Turun yliopisto)

Arviointi: 0–5 

Opettaja: Virolainen Harri

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 100, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Aika: 18.1.2022 - 28.2.2022

Kurssimaksu: 175,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 20,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 175,00 €

Opiskelijahinta: 135,00 € (Hinta sisältää yhteistyöyliopiston osuuden 20,00 €)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 135,00 €

Opintopisteet: 5.00

Ilmoittautuminen alkaa: 9.8.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 12.1.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu