Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

14301020 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Aika: 28.10.-31.12.2021

Tavoite ja sisältö: Opiskelija
• tuntee erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden merkitykseen.
• osaa tunnistaa sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• ymmärtää erilaisten kulttuuristen mallien ja ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• tunnistaa lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa soveltaa oppimaansa työelämässä tai ylipäätään arjessa lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.
Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat. Verkkoyhteisöt.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Lisäksi vertaistyöskentely, joka suoritetaan toisen opiskelijan oppimistehtävään perehtymällä ja tätä kommentoimalla. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti työskennellen.

Arviointi: 0-5 (luentopäiväkirja 50%, oppimistehtävä 50% ja vertaistyöskentely hyväksytty/hylätty)

Oppimateriaali: Oppimistehtävien yhteydessä Moodlessa jaettava materiaali.

Liitetiedostot
Esseen kirjoitusohje.pdf
Yleinen kirjoitusohje.pdf

Kurssimaksu 60 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 45 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.


Kuuluu kokonaisuuteen:
14301000: Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot, 25 op, verkossa


Opettaja: opettaja Itä-Suomen avoimen yliopiston

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Paikasta riippumaton

Aika: 28.10.2021 - 31.12.2021

Kurssimaksu: 60,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 45,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 15,00 €

Opintopisteet: 5.00

Ilmoittautuminen alkaa: 24.6.2021 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 25.10.2021 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu