Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

16391050 Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

Hinta: Kokonaishinta 155 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 50 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 30 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Turun avoimen yliopiston maksu 105 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta: 

Etäluennot
ke 2.2.2022 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 3.2.2022 klo 17.00-19.30 (3 t )
ti 8.2. 2022 klo 17.00-19.30 (3 t)
ke 9.2. 2022 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 10.2. 2022 klo 17.00-19.30 (3 t )
ke 16.2. 2022 klo 17.00-19.30 (3 t)
to 17.2. 2022 klo 17.00-18.30 (2 t)

Salitentit
7.3., 11.4., 23.5. ja 13.6.2022 maanantaisin  klo 18-21
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja tentti. 

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali:

  • - Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut).
    - Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava materiaali.
  • - Aarnio, A.- Kangas, U.: Perhevarallisuusoikeus. 2010 tai uudempi s. 281-587 (perintö- ja testamenttioikeus). (e-kirja)
  • - Mikkola, Tuulikki: Yhteisomistus. 2017 s. 1-23,123-170. (e-kirja)
  • - Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 2011 tai uudempi s. 12-51 (aviovarallisuusjärjestelmä, poislukien kansainvälis-yksityisoikeudellinen sääntely) JA s. 58-84 (avopuolisoiden välinen suhde) JA s. 173-195 (lapsen edunvalvonta, huolto ja tapaamisoikeus) JA s. 206-229 (lapsen elatus)
  • - Välimäki, Pertti: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147 (e-materiaali).
  • - Saarenpää, Ahti: Henkilö- ja persoonallisuusoikeus (saatavilla verkko-osoitteessa: https://docplayer.fi/329246-Henkilo-ja-persoonallisuusoikeus.html
  • - HE 47/2011, Hallituksen esitys Eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, s. 21-28, 44-84.
  • - HE 91/2014, Hallituksen esitys Eduskunnalle isyyslaiksi, s. 17-22, 30-68.


Opettaja: Mikkola Tuulikki

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Paikasta riippumaton

Aika: 2.2.2022 - 13.6.2022

Kurssimaksu: 155,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 105,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 50,00 €

Opiskelijahinta: 135,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 105,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 30,00 €

Opintopisteet: 7.00

Ilmoittautuminen alkaa: 3.5.2021 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 24.1.2022 15.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu