Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

16391090 Valtiosääntöoikeus, 7 op

Ajankohta: Toukokuu 2022. Tarkka aikataulu tulossa.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Sisältö:

  • Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
  • Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
  • Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
  • Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
  • Lainsäädäntövalta
  • Hallitusvalta
  • Tuomiovallan käytön perusteet
  • Laillisuusvalvonta
  • Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
  • EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Suoritustapa: Luennot 20 t (mahdollisesti verkkovälitteisesti), kirjallinen tentti ja harjoitustyö (aineistotehtävä).

Korvaavuus: ONOM1006 (7 op), Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

Hinta: Kokonaishinta 175 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
-  Kesäyliopiston kurssimaksu 155 € (alennushinta suomalaisten  korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 115 €) maksetaan ilmoittautumisen  yhteydessä.
- Tähän lisäksi tulee Turun avoimen yliopiston maksu 20 €, joka laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.Opettaja: Rautiainen Pauli

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Aika: 6.5.2022 - 7.5.2022

Kurssimaksu: 175,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 20,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 155,00 €

Opiskelijahinta: 135,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 20,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 115,00 €

Opintopisteet: 1.00

Ilmoittautuminen alkaa: 1.1.2022 0.00 (Ilmoittautumisen alkamiseen 75 päivää)

Ilmoittaudu viimeistään: 2.5.2022 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit