Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

16391020 Kansainvälinen oikeus, 6 op

Hinta: Kokonaishinta 175 € / 135 €.
Hinta jakautuu seuraavasti:
- Kesäyliopiston kurssimaksu 155 € (alennushinta suomalaisten korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille 115 €), maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.
- Turun avoimen yliopiston maksu 20 € laskutetaan Turusta opintojen alkaessa.

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta:
5.3. la klo 10.00–14.15 
7.–11.3. ma–pe klo 16.15–20.30
12.3. la klo 10.00–14.15

Tentit: 16.3., 23.4. ja 15.6.2022 (aika ja paikka tarkentuvat)

Tavoite:
1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä (portfolio).

Sisältö: 
- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Suoritustapa: Luennot (25 t) ja joko tentti luennoista ja kirjallisuudesta tai portfolio. Portfolio-suoritusmuodon valinta edellyttää 75 % läsnäoloa luennoilla.

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssillaOpettaja: Korhonen Outi

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Aika: 5.3.2022 - 12.3.2022

Kurssimaksu: 175,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 20,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 155,00 €

Opiskelijahinta: 135,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 20,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 115,00 €

Opintopisteet: 6.00

Ilmoittautuminen alkaa: 22.9.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 23.2.2022 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu