Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

17931020 Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op, lv. 2021-22

Ajankohta:
Verkkokurssi 20.10.2021–2.12.2021.
Verkkotutorointi Moodlessa erikseen ilmoitettavina aikoina.

Opettajat
Kurssin vastuuopettaja apul.prof., TkT Kirsi Aaltonen

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä seuraavasti:
Verkkoluennot, verkkotutorointi (n. 3 chat-sessiota marraskuussa), viikkotehtävät (monivalintakysymyksiä sekä pienimuotoisia esseitä), sertifiontikoe (tai reflektioessee). Projektinhallinnan PMAF Foundation sertifiointikoe tehdään verkossa ja sisältyy kurssin hintaan. Tarkka aika ja kokeen ohjeet Moodlessa.

Sisältö: Johdanto projektihallintoon: projektien ja projektityön luonne sekä erilaisia toteutusmalleja. Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta. Projektin elinkaari. Projektien johtaminen ja projektit liiketoimintana. Projektin myynti ja markkinointi. Projektin tavoitteiden, kustannusten, sidosryhmien, riskien ja riippuvuuksien hallinta. Tuloksen arvon laskeminen.


Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
 • pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
 • pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
 • tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 • ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
 • osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

 

Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa)


Kirjallisuus: Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf, Lisäksi kurssilla jaettava muu lukumateriaali PMAF-sertifiointikokeeseen valmistautumista varten

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Kuuluu kokonaisuuteen:
17931000: Tuotantotalous 25 op, lv. 2021-22


Opettaja: Aaltonen Kirsi

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 50, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Paikasta riippumaton

Aika: 20.10.2021 - 2.12.2021

Kurssimaksu: 50,00 €

Opintopisteet: 5.00

Ilmoittautuminen alkaa: 17.3.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 13.10.2021 10.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit