Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

18001000 Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2021-2022

Tämä kurssi on peruttu

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Verkko- ja lähiopetusjaksojen mahdolliset aikataulut varmistuvat kesän 2021 aikana.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta opintojaksosta Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä (3 op), jonka lisäksi opiskelija suorittaa 22 opintopistettä vapaavalintaisista opinnoista.


Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op


Pakollinen opintojakso 3 op:

Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä


Valinnaiset opinnot 22 op:

Monimuotoinen työelämä:

Elinvoimainen organisaatio 3 op 

Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op 

Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op 

Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op

Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

Organisaatioiden johtaminen 3 op 

Työelämän sosiaalipsykologia 3 op 


Työstä hyvinvointia:

Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op 

Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op 

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op 

Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op  

Viestintä ja vuorovaikutus 3 op 


Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: 

Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op


Kurssimaksut ja ilmoittautuminen

  • Kokonaisuusmaksu 480 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 225 € (9€/opintopiste), jonka opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kullekin jaksolle tehtävän Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.

  • Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (9 €/opintopiste), ks. maksut kunkin opintojakson kohdalla.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on opintojakson toteutusajan mukainen, tai non-stop -opintoina 1.8.-31.7. suoritettavissa  opintojaksoissa ilmoittautumispäivästä alkaen 31.7. saakka.

 Opiskelijalla on oikeus osallistua Helsingin seudun kesäyliopiston järjestämään opetukseen vain sen lukuvuoden osalta, jolloin on ilmoittautunut. Jos opiskelija tahtoo osallistua kesäyliopiston järjestämään opetukseen jonain muuna vuonna, hänen tulee maksaa kesäyliopiston perimä osuus kurssimaksusta. Jos Itä-Suomen opinto-oikeusaika on päättynyt, opiskelijan tulee maksaa koko kurssimaksu.


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
18001010: Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä, 3 op
18001020: Työelämän sosiaalipsykologia, 3 op
18001030: Viestintä ja vuorovaikutus, 3 op
18001040: Organisaatioiden johtaminen, 3 op
18001055: Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op
18001060: Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op
18001065: Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op
18001070: Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa, 2 op
18001075: Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 2 op
18001080: Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot, 2 op
18001085: Elinvoimainen organisaatio, 3 op
18001090: Monipaikkainen mobiili tietotyö, 3 op
18001095: Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op

Opettaja: opettajia Useita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Useita opetuspaikkoja

Aika: 1.8.2021 - 31.5.2022

Kurssimaksu: 480,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 225,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 255,00 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 7.6.2021 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 3.8.2021 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit