Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990070 Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Aika:  

Su 15.5. klo 9-16 Kurssin aloitus, luento ja ryhmätyön/casen startti

La 28.5. klo 9-16 Ideointi- ja innovointipäivä

Su 29.5. klo 9-16 Kokeilu- ja kehittämispäivä (kurssin opettajat suosittelevat vahvasti, että opiskelija saapuu opetuspaikalle tälle luentokerralle)

Su 12.6. klo 9-16 Loppupresentaatiot, palaute ja yhteenveto

(Lopputöiden ja esseiden palautusdeadline SU 19.6.2022)

Luennot järjestetään hybridiopetuksena, jolloin niille on mahdollista osallistua myös etänä verkossa. 

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnankehittämiseen
-tunnistaa palvelumuotoilun ja kehittämisprojektien kytkökset koko organisaation toimintaan sekä strategiselle tasolle
-hahmottaa palvelumuotoilun hyödyt tiimityöskentelyssä ja sisäisissä asiakkuuksissa
-hyödyntää palvelumuotoilua monipuolisesti organisaation toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisessä työntekijänäkökulmasta

Sisältö: Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen/toimeksiantajan edustajille ja toisille ryhmille.

Opetus-ja   työmuodot: Luennot, harjoituksetjakonseptiesittelyt (28  h), itsenäinen   työskentely   ryhmän   kanssa,   kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Maula, H. & Maula, J. (2019). Design ja johtaminen. Helsinki: AlmaTalent.
Stenros, A. (2014). Trumpettijoutsen: johtajuus muotoilussa, muotoilu johtajuudessa. Teoksessa S. Miettinen (toim.) Muotoiluajattelu. Helsinki : Teknologiainfo Teknova, 50-63.
Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla

Opettaja: Essi Kuure ja Milla Halme

 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, 


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Kuure Essi, Halme Milla

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 31, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Hybridiopetus / Vilhonvuorenkatu 12 tai etäopetus

Aika: 1.1.2022 - 30.6.2022

Opintopisteet: 4.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit