Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990060 Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op

Aika:  To 3.3., ke 16.3., to 31.3., to 7.4., to 14.4. ja to 28.4. klo 16.30-20.15

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä sekä soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä ja prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.
Sisältö: Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestönedustajille ja toisille ryhmille.
Opetus-ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhytessee (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.
Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto
Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.


 

Asiasana: palvelut, julkinen sektori, palvelumuotoilu, design management, liiketoiminta, Lisätiedot


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Alhonsuo Mira

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: Ke: 16.30 - 20.15 To: 16.30 - 20.15

Aika: 3.3.2022 - 28.4.2022

Opintopisteet: 4.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit