Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990050 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Aika: to 13.1., to 27.1., to 10.2., to 17.3. ja to 24.3. klo 16.30-20.00 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa-eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja kertoa, miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana. Lisäksi opiskelija ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessivaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus-ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h).  Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M.,Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J.(2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
Curedale, R. (2013).Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu –Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaanja hyödyntämiseen.Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa. Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
Asiasana: palvelumuotoilu, liiketalous, liiketoimi


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Kamila Marjo

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: To: 16.30 - 20.00

Aika: 13.1.2022 - 24.3.2022

Opintopisteet: 3.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit