Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990030 Business design, 4 op

Aika: 12.-13.10. ti-ke, 19.-20.10. ti-ke25.-26.10. ma-ti, 1.11. ma, 3.11. ke ja 8.11. ma klo 17.0019.30  

Huom! 12.10. ti klo 17.00-20.15 

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoiteopiskelija osaa hahmottaa, miten muotoilun avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ketterästi ja selittää liiketoiminnan, palvelujen markkinoinnin ja muotoilun kytkökset ja kehittymisen eri vuosikymmenillä. Kurssi sisältää kuvata strategista muotoilua sekä markkinointia. Lisäksi opiskelija tunnistaa muotoilun haltuun ottamisen kehitysvaiheet yrityksissä 

Sisältö: Kurssin aikana tutustutaan liiketoiminnan ja muotoilualan kytköksiin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Käydään läpi business design sekä design management termit ja niiden erilaiset käyttöyhteydet. Tutustutaan erilaisiin muotoilutoiminnan mittareihin ja kypsyysmalleihin. 

Suoritus: Luennot (28h) sekä itsenäinen työskentely, essee/esittelyja perehtyminen kirjallisuuteen(80h). Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä kurssitehtävän suorittaminen annetussa ajassa. 

Kirjallisuus ja muu materiaali: Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. (2019). Palvelumuotoilun bisneskirja. Helsinki: Alma Talent Oy Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä. 

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen  

 

Asiasana: liiketalous, palveluorganisaatio, palvelujohtaminen, palvelu


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Oinonen Sami

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Aika: 12.10.2021 - 8.11.2021

Opintopisteet: 5.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit