Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990020 Brändi ja visuaalisuus, 4 op

Aika: 21.-22.10. to-pe, 17.-18.11. ke-to, 1.-2.12. ke-to ja 8.12. ke klo 17.00-20.30 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
–kuvata yrityksen tai yhteisön visuaalisen viestinnän osa-alueita
–soveltaa visuaalisen viestinnän elementtejä esimerkkiyrityksenmarkkinointiviestintään
–analysoida ja esitellä suunnitteluratkaisunsa
–toimia suunnittelupalvelunostajana


Sisältö
: Brändi ja visuaalisuus yrityksessä tai yhteisössä. Organisaation identiteetti, yrityskuva, imago ja brändi. Yrityksen tai yhteisön visuaalisen ilmeen ostaminen, suunnittelu, konseptointi, kehittäminen ja lanseeraus sekä ostajan että suunnittelijan näkökulmasta. Graafinen ohjeisto ja yritysilmeen näkyminen tuotteissa, palveluissa ja viestinnässä. Kurssilla tehdään brändinvisuaalisuutta vahvistavasuunnittelutyö ryhmätyönä, jossa toimitaan sekä suunnittelijana että ostajana.


Suoritus:
Luennot (28 h), ryhmätyö sekä kirjallinen tehtävä ja kirjallisuus. Itsenäinen työskentely (80 h). Kurssin ensimmäisellä kerralla läsnäolo on välttämätön, muuten ei pääse kurssille. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Esseetehtävän suorittaminen.


Kirjallisuus ja muu materiaali: ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

 

Asiasana: viestintä, visuaalinen viestintä, markkinointiviestintä, graafinen suunnittelu
 


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Oförsagd Julius

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: Ke: 17.00 - 20.30 To: 17.00 - 20.30 Pe: 17.00 - 20.30

Aika: 21.10.2021 - 8.12.2021

Opintopisteet: 3.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit