Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990010 Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op

Tämä kurssi on päättynyt

Aika: 24.8.–2.9. ti ja to klo 17.00­–20.00 

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena Teamsin välityksellä. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat. Opiskelija osaa selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä sekä hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.

Suoristustapa: Luennot (14 t), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (57 t). Edellyttää aktiivista osallistumista luennoille

Kirjallisuus ja muu materiaali: Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla. 

Opettaja: Behavior, Business and Service Designer Sami Oinonen 

Asiasana: Palvelumuotoilu, visuaalinen viestintä, markkinointi, service design


Kuuluu kokonaisuuteen:
10990000: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022


Opettaja: Oinonen Sami

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Etäopetus / Distance learning

Päivä ja kello: Ti: 17.00 - 20.00 To: 17.00 - 20.00

Aika: 24.8.2021 - 2.9.2021

Opintopisteet: 2.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit