Helsingin seudun kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10990000 Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2021-2022

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. 

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Kokonaisuuteen sisältyy monipuolisesti muotoilualaa tarkastelevia kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia kehittämisprojekteja. 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

-määritellä muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilunosa-alueet ja toimintatavan

-hahmottaa palvelujen kehittämistä ja kehittämisprojekteja muotoilun näkökulmasta-pohtia palvelumuotoilun näkökulmaa ja sen mahdollisuuksia suhteessa omaan opiskelualaan tai työhön

-selittää palvelumuotoiluun sekä palvelujen kehittämiseen liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden suhteet toisiinsa 

-käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja ymmärtää niiden soveltamismahdollisuudet

-määritellä palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät, joita hän on opintojen aikana soveltanut erilaisiin kehittämis- ja suunnitteluprojekteihin

Kurssien aikataulut päivittyvät kevään ja kesän aikana. Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella: lähiopetus on iltaisin ja viikonloppuisin. 

Huomioithan, että kurssit ja niiden tehtävät tulee suorittaa kokonaisuuden (opinto-oikeuden) päättymiseen mennessä. 

Kurssimaksu: kokonaisuusmaksu 895€, sisältää Lapin avoimen yliopiston perimän maksun 35 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Lapin avoimeen yliopistoon  ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

 

Asiasana: palvelumuotoilu, muotoilu, visuaalinen viestintä, service design, service management, palvelujohtaminen, johtaminen, markkinointi


Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
10990010: Johdatus muotoiluajatteluun, 2 op
10990020: Brändi ja visuaalisuus, 4 op
10990030: Business design, 4 op
10990040: Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
10990050: Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op
10990060: Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op
10990070: Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op

Opettaja: opettajia Useita

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varalle.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Aika: 24.8.2021 - 30.6.2022

Kurssimaksu: 895,00 € (Yhteistyöyliopiston opintomaksun 35,00 € opiskelija maksaa erikseen opintojen alkaessa yhteistyöyliopistoon. Saat ohjeen sähköpostitse myöhemmin.)

Hinta ilmoittautumisen yhteydessä: 860,00 €

erämaksumahdollisuudet:
Maksu kahdessa erässä:
   Erä 1: 447,50 €
   Erä 2: 447,50 €

Opintopisteet: 25.00

Ilmoittautuminen alkaa: 3.6.2021 10.00

Ilmoittaudu viimeistään: 23.8.2021 23.59

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit